USD ЦБ — 57,48 +0,21
EUR ЦБ — 67,74 −0,17
Brent — 57,94 +1,06%
October, Saturday
all 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z А-Я

total: 625

Название Тип, марка Поставщик Цена Дата
Gasoline 91/92/93 Petrolway Ltd. 1.00 Rub 05.03.2006
Gasoline 76/80 Petrolway Ltd. 1.00 Rub 05.03.2006
Fuel Oil M-100 Petrolway Ltd. 1.00 Rub 05.03.2006
Bitumen Petrolway Ltd. 1.00 Rub 05.03.2006
LPG Petrolway Ltd. 1.00 Rub 05.03.2006
REBCO REBCO Petrolway Ltd. 1.00 Rub 05.03.2006
Crude Oil REBCO Petrolway Ltd. 1.00 Rub 05.03.2006
SLCO Crude Oil Petrolway Ltd. 1.00 Rub 05.03.2006
Diesel Oil D2 Petrolway Ltd. 1.00 Rub 05.03.2006
D2 Petrolway Ltd. 1.00 Rub 05.03.2006
Mazut M100 M-100 Petrolway Ltd. 1.00 Rub 05.03.2006
REBCO,SLCO,D2,JP54,M100 Petrolway Ltd. 1.00 USD 05.03.2006
Дизтлопливо зимнее Petrochemical firm ELSA \ООО"Нефтехимическая фирма ЭЛЗА"\ 16200.00 руб. 17.11.2016
ДТ арктическое Petrochemical firm ELSA \ООО"Нефтехимическая фирма ЭЛЗА"\ 16750.00 руб. 17.11.2016
Screen Printing Mesh Haixing Wire Mesh Co.,Ltd. 15.00 USD 13.01.2006
Stainless steel wire mesh Haixing Wire Mesh Co.,Ltd. дог. 10.01.2006
Бензин АИ-98 Petrochemical firm ELSA \ООО"Нефтехимическая фирма ЭЛЗА"\ 17900.00 руб. 17.11.2016
полистирол УПМ,0508 в\с нат.рец 08 Petrochemical firm ELSA \ООО"Нефтехимическая фирма ЭЛЗА"\ 46200.00 руб. 17.11.2016
Бутилкаучук БК-1675Н Petrochemical firm ELSA \ООО"Нефтехимическая фирма ЭЛЗА"\ 73700.00 руб. 17.11.2016
Каучук СКМС-30,АРКМ-15 Petrochemical firm ELSA \ООО"Нефтехимическая фирма ЭЛЗА"\ 46500.00 руб. 17.11.2016

Neftegaz.RU context