USD ЦБ — 57,48 +0,21
EUR ЦБ — 67,74 −0,17
Brent — 57,95 +0,02%
понедельник 23 октября 05:12

Последние новости

всего: 3

Название Тип, марка Поставщик Цена Дата
Морская гравиметрия и магнитометрия (услуги) Neftegaz.RU дог. 09.03.2016
Процесс изомеризации Н-бутиленов в изобутилен (услуга) БУТИЗ Neftegaz.RU дог. 09.03.2016
Процесс олигомеризации олефинов С2-С4 (услуга) ОЛЕОЛ Neftegaz.RU дог. 09.03.2016

Neftegaz.RU context